Lista szkół - Kamienica Polska


Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej
Adama Ferensa 12
42-260 Kamienica Polska
telefon: 0343273229
Przedszkole
Konopnickiej 11a
42-260 Kamienica Polska
telefon: 0343273219
Przedszkole oddział zamiejscowy w Kamienicy Polskiej
Marii Konopnickiej 226
42-260 Kamienica Polska
telefon: 0343273306
Zespół Szkół Gimanzjum im. Agnieszki Osieckiej w Kamienicy Polskiej
Adama Ferensa 12 A
42-260 Kamienica Polska
telefon: 0343261123
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza - filia w Kamienicy Polskiej
Marii Konopnickiej 226
42-260 Kamienica Polska
telefon: 0343273271
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
Adama Ferensa 12 a
42-260 Kamienica Polska
telefon: 0343273304

1